Regulamin

I. Wstęp

1. Niniejszy regulamin (dalej jako “Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu www.motioncases.pl (dalej “Sklep”, “Serwis”, “Motion Cases”) w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
2. Usługodawcą w Serwisie jest przedsiębiorca działający pod nazwą Motion Bartłomiej Ujma z siedzibą pod adresem ul. Kraśnik 102, 32-040 Świątniki Górne, NIP: 9442121461, REGON: 120557652 (dalej jako “Sprzedawca”).
3. Ze sprzedawcą można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@motioncases.com, formularz kontaktowy dostępny na stronach Serwisu lub telefon: +48 502 505 795.
4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca.

II. Zasady korzystania z Serwisu

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem Serwisu (pełnoletnią osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą zdolność prawną, która korzysta z Serwisu w celu dokonywania zakupów oferowanych produktów) a Sprzedawcą określonym we Wstępie niniejszego Regulaminu.
3. Aby dokonać zakupu w Sklepie należy złożyć zamówienie na stronie internetowej sklepu lub za pomocą poczty elektronicznej: shop@motioncases.com.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie należy dokonać wyboru produktów z oferty Sklepu oraz dodać je do elektronicznego koszyka za pomocą przycisku “dodaj do koszyka” a następnie poprawnie wypełnić formularz zakupu, podać dane adresowe konieczne do realizacji zamówienia (w tym wysyłki towaru) i opłacić za pomocą dostępnych form płatności.
Dostępne formy płatności to:
– bezpośredni przelew bankowy (konto w mBank S.A.);
– DotPay – system szybkich płatności;
– PayPal – płatności elektroniczne międzynarodowe;
– Płatności Shoplo – system szybkich płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
5. W przypadku błędnie wypełnionego formularza zakupu lub niezrozumiałego zamówienia poprzez pocztę elektroniczną, a także nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni od jego złożenia,  zamówienie nie będzie zrealizowane.
6. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia wpłaty (od systemu płatności lub banku) za złożone zamówienie Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na adres poczty elektronicznej, podany w trakcie składania zamówienia.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez niego oferty zakupu określonego Produktu za wskazaną w zamówieniu Cenę (obejmującą także koszt dostawy). Oferta wiąże Użytkownika jeżeli Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia w sposób określony w punkcie powyższym. Cena, oraz inne elementy zamówienia, jest wiążąca Dla Użytkownika oraz Sprzedawcy od chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę (moment zawarcie umowy sprzedaży). Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę.
8. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 10:00-16:00. Przez realizację zamówienia rozumie się cały proces powstania zamawianego produktu a jego dokładny czas opisany jest na stronie Serwisu dotyczącej poszczególnego Produktu.
9. Jeśli wysyłka zakupionych produktów odbywa się w obrębie Unii Europejskiej w ceny wliczony jest podatek VAT. Ceny dla pozostałych destynacji (poza Unię Europejską) nie zawierają podatku VAT, więc być może trzeba będzie za nie zapłacić cło. W celu uzyskania informacji na temat wysokości cła prosimy kontaktować się ze swoim urzędem celnym.
10. Ceny w Sklepie nie zawierają kosztów wysyłki.
11. Koszty wysyłki podane są podczas procesu zakupu produktu i są dodane do Ceny na końcu zamówienia. Przed wiążącym złożeniem zamówienia przez Klienta, zostanie on poinformowany o całkowitej Cenie Produktu.

III. Wysyłka

1. Produkty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej i jej usług tj. rejestrowanych listów poleconych i paczek pocztowych, lub za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Klienta w terminie podanym na stronie opisującej produkt.
2. Przewidywany czas dostawy listu lub paczki pocztowej wynosi ok. 2 dni robocze na terenie Polski, lub ok. 7 dni roboczych na terenie Europy. Ostateczny czas dostawy zależy od dostarczyciela.
3. Koszty przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient.
4. Koszty przesyłki podane są na stronach produktów i na stronie poświęconej kosztom wysyłki.

IV. Gwarancja

1. Produkty sprzedawane w Sklepie obejmuje 6-miesięczny okres gwarancji na brak wad materiałowych i/lub produkcyjnych.
2. Gwarancji nie podlegają:
– naturalne zużycie materiału (np. rysy powstałe na skórze wskutek użytkowania);
– uszkodzenia wynikające z niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu (np. długotrwałe wystawienie produktu na działanie warunków atmosferycznych).
3. Sprzedawca jest także odpowiedzialny względem Klienta na zasadach ogólnych, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wady produktu Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego. Klientowi przysługuje także reklamacja związana z funkcjonowaniem Serwisu. Klient zgłasza reklamację wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: info@motioncases.com. Sklep odpowie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, informując o decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
5. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
6. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
7. Jeśli działania mające na celu dostarczenie Klientowi produktu wolnego od wad wymagają przesyłania towaru – koszty przesyłki pokrywa Sklep.
8. Niezależnie od powyższych postanowień, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach określonych na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

V. Zwroty

1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej: info@motioncases.com. W celu odstąpienia od umowy Klient może także się posłużyć formularzem odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, dostępnym na stronie Sklepu w zakładce /strona/wysylka, który klient otrzymał drogą mailową wraz z potwierdzeniem zakupu. Klient powinien wskazać numer konta bankowego, na który zostanie zwrócona zapłacona przez niego kwota.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni drogą pocztową, kurierską lub osobiście na adres: Motion Cases, ul. Kraśnik 102, 32-040 Świątniki Górne. W takim samym terminie Sklep zwróci pieniądze Klientowi, jednakże Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Koszty zwrotu towaru (przesyłka od Klienta do Sklepu) pokrywa Klient.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówionego produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
5. Zwrotowi nie podlega towar wykonany na specjalne zamówienie, lub w jakikolwiek sposób spersonalizowany na życzenie Klienta (np. usunięcie logo, doszycie uchwytu itp.).

VI. Produkty

1. Produkty sprzedawane przez Motion Cases są wynikiem ręcznej pracy przy użyciu naturalnych skór oraz innych materiałów takich jak filc, metal, drewno, plastik, cordura i innych. Niektóre produkty zszywane są ręcznie przy pomocy przemysłowych maszyn do szycia. Każdy przedmiot wykonywany jest z najwyższą dbałością i precyzją.
2. Zastosowany proces technologiczny może wpływać na posiadanie cech indywidualnych, tj. drobnych różnic względem przedmiotów prezentowanych w Sklepie, jednak tak małych, że ogólny odbiór i wygląd produktu oraz jego zastosowanie jest identyczne lub zgodne z pokazanym w Sklepie.
3. Skóra naturalna może posiadać zmarszczki, bruzdki i znaki – nie wpływają one na wytrzymałość materiału i samego produktu, natomiast świadczą o naturalnym pochodzeniu skóry.
4. Produkty przedstawione w Serwisie są starannie fotografowane i przygotowywane do zdjęć, aby możliwie dokładnie zobrazować ich wygląd (kształt, kolor, fakturę materiału, detale). Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się ze względu na posiadany monitor i ustawienia kolorów. Na odbiór wizualny ma wpływ także oświetlenie i ułożenie produktu.

VII. Kontakt

1. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres poczty elektronicznej: info@motioncases.com, formularz kontaktowy dostępny na stronach Serwisu lub telefon: +48 502 505 795.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie zdjęcia i informacje zawarte na stronie www.motioncases.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania ich w celach zarobkowych, natomiast można wykorzystać je w celach informacyjnych i promujących stronę www.motioncases.pl.
2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Dane osobowe przekazane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie dla celów opisanych w niniejszym Regulaminie, celów statystycznych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośrednim towarów i usług administratora danych. Dane te są chronione i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych i prawo do zmiany danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla wykonania usług opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. W takiej sytuacji warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika nowego Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw obowiązujących w Polsce.
6. Regulamin obowiązuje od dn. 04.03.2016.POBIERZ regulamin.pdf.


Koszyk

Suma: 0.00 PLN